distributed by C.N.Rood

ELABO - Technische werkplaats inrichting

In het bedrijfsproces wordt steeds meer gekeken naar de kwaliteit van elektronische producten waarbij het ontwikkelen en testen van prototypes een belangrijk onderdeel is. In een later stadium zijn onderhoud en service van groot belang. De ruimte waarin deze werkzaamheden worden verricht is evenzo belangrijk. Die ruimte moet alle faciliteiten bieden om efficiënt te kunnen werken. C.N.Rood bied met ELABO een complete oplossing voor het inrichten van uw technische ruimtes.

Werktafels

Trolley

ELABO - Werktafels
ELOBA - Trolley

Werktafels voor laboratoria is één van kernactiviteiten van ELABO
ELABO biedt een grote variëteit aan oplossingen en diensten voor de volledige inrichting van uw technische ruimte. De werktafels zijn te configureren voor veel toepassingen in de industrie op het gebied van kwaliteitsbewaking, ontwikkeling, testen, of het bouwen van een prototype maar ook voor onderhoud en service activiteiten. Download de brochure hier.

Een ELABO trolley brengt het meten en testen van uw device direct op de plek waar het nodig is.
Normaal gesproken worden defecte apparaten meegenomen naar een testbank. Maar de mobiele service-trolley verplaatst u naar waar het probleem is en heeft alles wat nodig is om uw testen te kunnen uitvoeren. De trolley kan worden voorzien van al uw test apparatuur zoals; voeding, osciloscoop, computer, isolatie tester etc.

Register here -free of charge- for E&A 2017

Meet- en testapparatuur

Educatie Systemen

ELABO - Test- en meetapparatuur
ELABO - Educatie Systemen

ELABO is een belangrijke speler in het leveren van systemen voor het testen van elektrische apparatuur, functie modules, bouwgroepen en componenten.
De test systemen en apparaten worden gebruikt voor het zowel steekproefsgewijs als routinematig testen tijdens de serieproductie of voor type(goed-)keuring in het technisch laboratorium.

Het goed opleiden van toekomstige technici is van groot belang.
ELABO onderwijs inrichtingen biedt een compleet aanbod van producten en diensten voor opleiding, bijscholing in vrijwel alle gebieden van elektronica en elektronicatechniek.

Register here -free of charge- for Power Electronics 2017

Meer weten over de ELABO werkplaats inrichtingen? Neem gerust even contact met ons op.
Graag begroeten wij u ook op één van de vele seminars waar C.N.Rood aan deelneemt.

Arthur Hartsuiker (The Netherlands)

Arthur Hartsuiker

E-Mail: ahartsuiker@cnrood.com
Phone: 00.31.(0)6.22.12.61.12

Patrick Desmedt (The Netherlands)

Patrick Desmedt

E-Mail: pdesmedt@cnrood.com
Phone: 00.32.(0)4.76.21.09.78

C.N.Rood Group

C.N.Rood BV
Blauw-roodlaan 280
2718SK Zoetermeer
The Netherlands
+31(0)79 360 00 18

C.N.Rood NV/SA
Z.1 Researchpark 40
1731 Zellik
Belgium
+32(0)2 467 03 50

T&M Systems
A C.N.Rood Company
Logistics, sales and admin:
+31(0)79 360 00 18
+32(0)2 467 03 50

Contact Us
Website
Privacy Policy

Facebook C.N.Rood
Follow C.N.Rood at twitter
C.N.Rood Google Plus
Follow us on LinkedIn
C.N.Rood Youtube channel